Leanet mukana Elyn Yritysten kehittämispalveluissa

Nyt on hienoa kerrottavaa, kun Leanet Oy on valittu ELYn puitesopimuskumppaniksi Yritysten kehittämispalveluihin. Olemme mukana vastuukonsultteina kolmessa eri palvelussa eli 1) Analyysipalvelussa, 2) Kasvu, kannattavuus ja uudistaminen konsultoinnissa sekä 3) Markkinointi ja asiakkuudet konsultoinnissa.

Analyysipalvelussa kartoitetaan yrityksen liiketoiminnan nykytila ja haetaan tulevaisuuden menestystekijöitä. Yhteistyössä yrityksen kanssa rakennetaan konkreettinen kehityssuunnitelma, jossa määritellään tavoitteet, kehittämiskohteet ja toimenpiteet 2-3 vuodeksi eteenpäin. Analyysivaiheen jälkeen asiakas voi hyödyntää Konsultointipalveluita, joissa kehityskohteisiin pureudutaan syvällisemmin. Tyypillisesti analyysivaihe on 1-2 työpäivää. Vastuukonsulttina toimii Jari.

Ely kirjoittaa Kasvu, kansainvälistyminen ja uudistaminen osuudesta näin: ”Konsultoinnissa saat käsityksen yrityksesi liiketoiminnan strategisesta kokonaistilanteesta ja suunnittelet, miten kasvu, kansainvälistyminen tai muutos toteutetaan kannattavasti ja hallitusti. Perehdyt myös talouden strategiseen suunnitteluun ja ennakointiin. Yrityksesi tarpeista riippuen voit tehdä yhdessä asiantuntijan kanssa esimerkiksi konkreettisen kasvu- tai kansainvälistymisstrategian tai taloussuunnitelman.” Tämä osuus on siis melko kattava ja sopii monenlaiseen toiminnan kehittämiseen, strategian luomiseen, prosessien kehittämiseen (lean), muutostilanteiden hallintaan jne. Eli hyvin samanlaisia hankkeita, joita olen koko konsulttiurani ajan tehnyt. Toimin siis myös tässä osassa vastuukonsulttina.

Markkinointi ja myynti -osuudessa keskitytään nimensä mukaisesti markkinointi- ja myyntistrategian luomiseen. Voidaan käsitellä hinnoittelua, tuotteistusta, asiakashallintaa. Myös markkinointikanavat, ja markkinointikeinot ja niiden ideointi kuuluvat palveluun. Digitaalisuus on isossa roolissa tässä osuudessa ja yrittäjän kanssa voidaan hakea keinoja ja ideoita miten erilaisia digiratkaisuja voidaan hyödyntää yrityksen markkinoinnissa ja myynnissä. Tässä palvelussa luodaan edellytykset ja toimintamallit yrityksen kilpailukyvyn parantamiseen myynnin ja markkinoinnin välinein. Heidi Hendrell toimii tämän osalta vastuukonsulttina.

Yritysten kehittämispalvelut sopivat pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää ja tehostaa toimintaansa, uudistaa liiketoiminta- tai markkinointistrategiaansa tai jotka ovat hakemassa muutosta ja kasvua ja haluavat tehdä tätä työtä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Tähän nämä palvelut antavat erinomaisen avun ja vipuvarren.

Yritysten kehittämispalvelut ovat Elyn tukemia palveluita eli ELY-keskus maksaa niistä osan. Analyysipalvelun hinta asiakasyritykselle on 260€/päivä ja konsultointipalvelun hinta on 325€/päivä. Eli todella matalilla kustannuksilla pääsee hyödyntämään ulkopuolista osaamista.

Mikäli olet kiinnostunut hakemaan Yrityksen kehittämispalvelua, voit ottaa suoraan yhteyttä ELY-keskukseen tai kysyä lisätietoa vaikka minulta, niin autan sinua eteenpäin. Voit hakea palvelua myös Aluehallinnon asiointipalvelussa, varsinkin jos haet Analyysi-palvelua tai Konsultointipalvelua Analyysi-vaiheen jälkeen. Tässä on linkki ELYn asiantuntijoiden yhteystietoihin ja Asiointipalvelu löytyy täältä. Omat yhteystietoni löytyvät täältä. Leanetin sivuilla on myös oma osio ELYn Yritysten kehittämispalveluista ja sieltä löydät lisää infoa aiheesta ja myös Heidin yhteystiedot.

Onpa todella hienoa päästä tekemään tämän kautta yhteistyötä suomalaisten pk-yritysten kanssa. Aion tässäkin työssä pyrkiä aitojen hyötyjen ja konkreettisten tulosten löytämiseen asiakkaille. Ollaan rohkeasti yhteydessä!


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *