Yrityksen strategia konsultointi

Yrityksen strategia konsultointi – Ota ammattilainen mukaan strategiatyöhön

Miksi yrityksen strategian kehittämiseen kannattaa ottaa ulkopuolinen ammattilainen avuksi?

Yrityksen strategiatyön tuloksena valitaan yritykselle uusi suunta. Uuden suunnan onnistuneeseen löytämiseen tarvitaan yhdistelmä yrityksen sisään kertynyttä tietotaitoa sekä ulkopuolista, erilaista ajattelua. Strategian pitäisi vastata kysymykseen: mitä meidän pitää tehdä ja mitä ei pidä tehdä.

Miksi juuri minut kannattaa valita ulkopuoliseksi sparrajaksi?

Minulla on yli 30 vuoden kokemus liiketoiminta- ja tulosvastuullisista tehtävistä sekä yrittäjänä toimimisesta, mikä on luonut edellytykset auttaa yrityksiä strategiatyössä. Pitkä työura ICT alalla auttaa asiakkaitani huomioimaan digitalisaation mahdollisuudet ja uhat strategian laatimisessa. Kanssani on kuulemma myös mukava työskennellä.

Minimani, yrityksen strategia

Yrityksen strategia haluttiin uudistaa ja saada se myös aidosti koko organisaation ohjenuoraksi. Hallitus antoi toimeksiannon Minimanin strategian päivityksestä toimitusjohtajalle ja Jarille. Työssä käytettiin laajasti organisaation henkilöstöä ja myös hallitus osallistui useaan työpajaan. Työn tuloksena syntyi kannattavan kasvun strategia, jossa kiteytyi omistajien tahtotila, joiden pohjalta rakennettiin selkeät tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet vision toteuttamiseksi.

”Konkreettinen strategia on antanut meille eväät kasvattaa ja kehittää toimintaamme kannattavasti. Avasimme viime vuonna Rovaniemelle uuden myymälän, olemme edelleen automatisoineet prosesseja, verkkokauppa on kovassa kasvussa. Selkeä ja konkreettinen strategia on auttanut meitä saavuttamaan tavoitteemme.”

-Hallituksen puheenjohtaja, Markku Koski

Valmennuksen hyötyjä

Valmennuksen avulla yritysjohto oppii parempia tapoja kehittää yhtiön strategiaa, hyödyntämään ulkopuolista osaamista tehokkaasti, yhdistämään modernin digistrategian osaksi liiketoimintastrategiaa sekä viemään kehitetty strategia tehokkaammin käytäntöön.

”You don’t need money, you need a better strategy!”

-Peter Sage

Mitä valmentaja tekee?

Valmentaja on ensisijaisesti sparraaja mieltä kuormittavien ajatustehtävien keskellä.

Hän auttaa löytämään ihmisten vahvuudet ja rakentamaan strategian niiden pohjalle. Valmentaja tuo toimivaksi todistettuja toimintamalleja ohjaamaan tekemistä rakentavaan suuntaan.

Valmentaja auttaa myös asettamaan tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet realistisiksi jotta pääset onnistumisen kierteeseen. Valmentaja auttaa myös kaikkia työntekijöitä ymmärtämään roolinsa osana yhtiön strategian toteuttamista.

Kenelle valmennus on tarkoitettu

Leanetin strategiakonsultointi on tarkoitettu organisaatioiden johtotehtävissä toimiville henkilöille: asiantuntijoille, yrittäjille, johtoryhmän jäsenille, tiiminvetäjille ja toimitusjohtajille.

Olen erikoistunut pienten ja keskisuurten organisaatioiden strategian kehitykseen.

Palvelu on tarkoitettu erityisesti sinulle, jolla on palava halu saavuttaa parempia tuloksia liiketoiminnassa kilpailijoitasi paremman strategian avulla.

Sinulla on myös tahto viedä asiat käytäntöön asti ja työskennellä pitkäjänteisesti strategian toteutumisen eteen

Strategiakonsultoinnin prosessi

Kick off

Nykytila

Toimintaympäristö

Tahtotila

Tavoitteet ja mittarit

Toimintasuunnitelma

Toimeenpano käytäntöön

Kuinka työskentelemme?

Käytämme työskentelyssä Coaching-metodeita.

Pysyviä tuloksia

Valmennuksen tehtävä on saada aikaan kehitystä, jonka avulla liiketoimintaan syntyy pysyviä strategian mukaisia tuloksia.

Se vaatii sinnikkyyttä, sillä näkyvien tuloksien saavuttaminen vie aikaa. Lukuisia valmennushankkeita läpivienyt valmentaja auttaa palaamaan takaisin kehityspolulle, kun ote jossakin vaiheessa herpaantuu.

Sen avulla pääset lopulta nauttimaan kovan työsi hedelmistä.

Investointi- paljonko strategiakonsultointi maksaa?

Strategiavalmennus on investointi, joka maksaa itsensä takaisin. Oma kehitys on yksi niistä harvoista asioista, mihin voit aidosti vaikuttaa. Pienelläkin johtajan kehityksellä on usein valtava kerrannaisvaikutus.

Hinnasto:

Yrityksen strategiavalmennus: 9100€ + alv.

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä, älä epäröi ottaa yhteyttä!